Petter Gjersvik

Petter Gjersvik er medisinsk redaktør i Tidsskriftet og professor i hudsykdommer ved Universitetet i Oslo. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo som cand.med. (1979), dr.med. (2000) og master i helseadministrasjon (2002) og er godkjent spesialist i hud- og veneriske sykdommer. Hudkreft etter organtransplantasjon og hudkreftepidemiologi er hans viktigste forskningsområder.

Gjersvik har vært medisinsk redaktør i Tidsskriftet fra 1997, i perioden 2000-2006 i  hovedstilling, nå i bistilling. Han er særlig interessert i god forskningsformidling, medisinsk fagspråk og medisinsk utdanning. Hans ektefelle er ansatt i Novartis Norge AS, men han har ellers ingen potensielle interessekonflikter.

E-post: petter.gjersvik@gmail.com og petter.gjersvik@medisin.uio.no

Telefon: +47 926 11722

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media