Øyvind Stople Sivertsen

Øyvind Stople Sivertsen er lege fra Universitetet i Oslo (2014). Jobber 50 % i Tidsskriftet som medisinsk redaktør, samt 50 % i allmennpraksis.

Interessekonflikter: Er deleier i Skjervheimgruppen AS, et selskap som selger medisin-teknisk utstyr til helsesektoren.

E-post: oyvind.stople.sivertsen(a)tidsskriftet.no

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.