Mia Tuft Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Dag Coucheron
Om forfatteren

Takk for diktet som er et av svært få som jeg kan utenat. Jeg har aldri forsøkt å tolke det, antakelig fordi det har berørt så mange ulike deler av min psyke at en tolkning er umulig. Slik jeg ofte synes at tolkninger av dikt dreper magien i diktet. Du gjorde ikke det og overlot til leseren å dikte videre. Takk for det.

Tuft Mia
Om forfatteren

Takk, Dag Coucheron. Synes også det er noe spesielt ved A Dream Within a Dream. Det er oversatt til norsk av André Bjerke, men ved en oversettelse mister diktet etter min mening den drømmende magien.