Les mer om

Artikkel

Tuberkulose og sinnssykdom

Fra 1949 til 1953 lå Frants Nicolaysen til sengs på Kysthospitalet i Tromsø med tuberkuløs spondylitt og skrev brev hjem til sin kone og ene datter i Sulitjelma. Pasienter med beintuberkulose ble gjerne innlagt i sykehus som lå ved kysten, der klimaet var mildt og luften fuktig, noe som ble ansett som særlig helsebringende.

Som ung reservelege på Gaustad asyl fikk Ludvig Dahl rundt 1850 i oppdrag å kartlegge forekomst og årsaker til sinnssykdom i Norge. Han skilte i liten grad mellom legemlige og sjelelige årsaker og trakk frem bl.a. arv, inngifte, brennevin og onani. Hans bok om «de Sindssyge i Norge» ble skrevet i en tid da «galskap» ble et medisinsk anliggende.

Lederartikkel: Den kvite pesten
Medisinsk historie: Å synge salmer i visetakt
I tidligere tider: Brev fra sanatoriet

Etikk i barnemedisin

Økt vektlegging av pasientautonomi har gjort mange kliniske situasjoner mer komplekse og vanskeligere å vurdere. Dette gjelder i særlig grad ved behandling av barn og unge, der foreldre er satt til å forvalte barnets interesser. En gjennomgang av 37 saker som berører barn og ungdom diskutert i klinisk etikk-komité ved Oslo universitetssykehus i perioden 2006–15 viser at de fleste tilfellene dreide seg om begrensning eller tilbaketrekning av behandlingstiltak, særlig livsforlengende behandling. Ved å ta med foreldre inn i komitémøter kan foreldre få innsyn i etiske argumenter og bidra med sitt perspektiv.

Medisinsk etikk: 37 saker om barn og ungdom diskutert i en klinisk etikk-komité

Hjerneforskere overselger sine resultater

«Gjennom et langt yrkesliv med eksperimentell hjerneforskning er jeg blitt økende skeptisk til hvordan mange hjerneforskere forstår sitt eget felt og formidler sine resultater til allmennheten», skriver Per Brodal, professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Noen forskere prøver å forklare fenomener som hjerneforskning egentlig ikke kan gi svar på. Mennesket kan ikke reduseres til sin hjerne. Det må bygges bro mellom nevroforskning og psykologi, som er to ulike forklaringsmåter for mentale prosesser.

Essay: Nevrokulturell imperialisme

Anbefalte artikler