Jon Magnus Haga

Medisinsk redaktør i tidsskriftet, avdelingslege i Kystvakten og leder av Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin.

Epost: jon.magnus.haga@legeforeningen.no

Interessekonflikter: Ingen oppgitte

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media