Forside

Artikkel

Illustrasjon © Anngjerd Rustand

«Jeg valgte å bruke et bilde fra serien Blåbær og aske som jeg har jobbet med siden 2015», sier Anngjerd Rustand som har laget forsiden til denne utgaven av Tidsskriftet. «Pigmentet i blåbær er pH-sensitivt. Jeg lager saft av blåbær og blander med små mengder aske, som er basisk. Asken endrer blåbærfargen fra den opprinnelige dyprøde til nyanser av fiolett, blått og grønt. Ved en viss mengde slår det over i gulbrunt. Jeg heller så blandingen på silkepapirark og lar den renne utover. Årene og formasjonene som dannes får ulike farger når det tørker. Det er ikke mulig å forutsi eller kontrollere fargene eller mønstrene som oppstår. Noen av fargene er flyktige. Det blågrønne i dette bildet oppstår sjelden, og falmer etter hvert.

Blåbær og aske er et motsetningspar – organisk og uorganisk. Materialene er på den ene siden alminnelige og huslige, på den annen side viser de til naturtilstand, ødeleggelse, overlevelse og gjenoppstandelse. Dette er en parallell til brevvekslingen fra sanatoriet som du kan lese om i dette nummeret. Her rommes egentlig alt i livet – det gode og det vonde og tiden som går.»

Mer av Anngjerd Rustands kunst kan du se her: https://anngjerd.no/

Anbefalte artikler