Oksygen i forkledning

Øyvind Stople Sivertsen Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Øystein Fløtten
Om forfatteren

Artikkelforfatteren skal ha honnør for å bidra til bedre medisinsk språk. Jeg tillater meg å påpeke at tre lungesykepleiere som jeg konsulterte i dag, plasserer nesekatetre med buede nesestusser med den konvekse siden av buen oppadvendt. Ser man veldig nøye på bildeillustrasjon til artikkelen så er nesestussenes konvekse side vendt ned, altså motsatt av denne praksis.