Marius Kalsås Worren, Anders Kjellevold Storesund, Rajinder Sharma, Olav Karsten Vintermyr, Stig Gjerde, Hans Kristian Flaatten Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Jacob Klafstad
Om forfatteren

Artikkelen brakte meg tilbake til studietiden i Oslo og Bergen i 1950-årene, der mange av lærerne er lett å huske. En av disse var professor Johannes Bøe, patolog og infeksjonsmedisiner, enehersker i medisinsk avdeling B, også kalt epidemiavdelingen. I en kraftfylt og engasjert forelesning omtalte han en pasient innlagt for utredning på grunn av vedvarende hoste, pusteproblemer og sterkt mucøst expectorat. Det ble beskrevet et hosteanfall med avgang av avstøpning av bronchialtreet. Dette utsagnet vakte stor munterhet i auditoriet, men da også foreleseren trakk på smilebåndet antok studentene at det kunne være en spøk. Så har da erindringen om denne forelesningen ligget lagret inntil din artikkel nå virker oppklarende. Plastisk bronkitt hadde kanskje også rammet den omtalte pasienten fra 50-årene?

Marius Kalsaas Worren
Om forfatteren

Takk til Jacob Klafstad for interessant anekdote. Det er godt gjort å huske på den forelesningen i nesten 70 år. Det er beskrevet at avstøpningene kan hostes opp (1). Vi tror symptomene kan være forenlig med plastisk bronkitt. Imidlertid med forbehold om at vi ikke kjenner konsistensen av ekspektoratet og funn ved mikroskopisk undersøkelse.

Litteratur
1. Madsen P, Shah SA, Rubin BK. Plastic bronchitis: new insights and a classification scheme. Paediatr Respir Rev 2005; 6 (4): 292–00.