Ikke nødvendig med injeksjoner ved vitamin B12-mangel

Jon Haffner, Helle Borgstrøm Hager, Per Ole Iversen, Emil Nyquist Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Malene Haave
Om forfatteren

Dersom en person med pernisiøs anemi kun tar opp 1% B12 i tarmen, og bør ha i seg 0,5 mg, hvordan kan da en tabelett med 1 mg da være tilstrekkelig? Personen vil vel da bare få i seg 0,01 mg av tabeletten?

Jon Haffner
Om forfatteren

Kommentaren må bero på en misforståelse. Det vi har skrevet er: «I 1957 ble det vist at 0,5 mg kobalamin per os var tilstrekkelig til å behandle pasienter med pernisiøs anemi.»Det er tidligere (1) påpekt at døgnbehovet er 1-2,5 μg, og i retningslinjene nevner vi at anbefalt tilførsel er 2 μg når absorpsjonen er normal (2). En prosent av 1 mg er jo 10 μg, så det skulle være mer enn tilstrekkelig for de fleste pasienter.

Litteratur
1. Haffner J. Peroral behandling av vitamin B12-mangel. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 108.
2. Nyquist E, Hager HB, Iversen PO et al. Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne. http://legeforeningen.no/PageFiles/5783/Retningslinjer%20vitamin%20B12_E...(30.7.2018).