Ref_EPJ_ES – en kilde til utvikling

Anne Ringnes Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Susanne Prøsch
Om forfatteren

Elektronisk pasientjournal-løftet (EPJ) som begrep ble lansert av mangeårig EPJ-ildsjel og fastlege Regin Hjertholm i 2010, etter inspirasjon av daværende Meldingsløftet. EPJ-løftet var etterlyst av mange allmennleger og konkretisert i 32 punkter for å gjøre journalsystemene våre bedre.

EPJ-løftet er finansiert av staten gjennom normaltariffforhandlingene med ca 17 millioner hvert år siden 2014. Styringsgruppen for EPJ-løftet består av tre representanter fra Direktoratet for eHelse og tre representanter fra Legeforeningen, per tiden Inger Lyngstad (fastlege), Eirik Nikolai Arnesen (lege i Legeforeningens sekretariat) og Egil Johannesen (fastlege).

Ref_EPJ_ES er et epostforum som eies av Faggruppen for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling i Norsk forening for allmennmedisin. Det er ikke denne faggruppen som leder EPJ-løftet, men vi har stor innflytelse på hvilke prosjekter som blir utviklet, og vi rekrutterer fastleger til å delta i utviklingsgruppene i EPJ-løftet.