Les mer om

Artikkel

Frostskader i Forsvaret

Mange pådrar seg frostskader under tjenestegjøring i Forsvaret. Av rundt 400 personer som var registrert med frostskade i Forsvarets helseregister, rapporterte 70 % at de hadde utviklet kroniske helseplager som følge av skaden og at dette påvirket deres arbeidsevne.

Skader oppstått i kaldt vær omfatter frostskader, dvs. skader som oppstår ved temperaturer under vevets frysepunkt; kuldeskader, som utvikles når hud perifert på ekstremiteter over tid blir eksponert for høy fuktighet og lav temperatur; og hypotermi, som er definert som en senkning av kroppens kjernetemperatur til under 35 oC.

Originalartikkel: Frostskader i Forsvaret

Postoperative infeksjoner

Rundt 4 % av pasientene som ble registrert i overvåkningssystemet for større operasjoner i 2016, utviklet en postoperativ infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager. Postoperativ infeksjon var assosiert med økt liggetid på sykehus, flere reinnleggelser og flere reoperasjoner. Dette gjaldt særlig pasienter med dyp infeksjon og infeksjon i organ eller hulrom. Operasjonene gjaldt aortakoronar bypass, keisersnitt, innsetting av hofteprotese, kolecystektomi og coloninngrep. Infeksjonsregistrering av postoperative data med tilbakemelding til aktuelle aktører er et viktig infeksjonsforebyggende tiltak.

Originalartikkel: Infeksjon i operasjonsområdet

Risikofaktorer for demens?

Frontotemporal demens er en sekkebetegnelse for flere nevrodegenerative sykdommer kjennetegnet av tap av hjerneceller i frontallapper og/eller temporallapper. Enkelte studier tyder på en assosiasjon mellom frontotemporal demens og henholdsvis diabetes, hodetraume og autoimmune sykdommer. Man har imidlertid ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å anbefale livsstilsendringer for å forebygge slike demensformer. Dette viser en gjennomgang av studier om mulige modifiserbare risikofaktorer.

Oversiktsartikkel: Risikofaktorer for frontotemporal demens

Anbefalte artikler