En fin sommer

Are Brean Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Oddmun Søvik
Om forfatteren

En takk til redaktør Are Brean som løfter blikket og ser menneskehetens helseproblemer i et globalt perspektiv. Spørsmålet er om de klimaendringene som er på gang kan stanses og eventuelt reverseres. Og i hvilken grad er endringene, slik vi kjenner dem, menneskeskapte? Er kloden fortapt?

Legestanden og medisinen har tradisjonelt arbeidet ut fra den forutsetning at helseproblemer skulle og kunne gjøres noe med. Man har alltid sett for seg en bedre framtid. Mismot og defaitisme har ikke vært akseptert. Fra antikken fortelles det at man tok livet av den som kom med dårlige meldinger. Det vil alltid være noen som vil benekte eller fortrenge dårlige meldinger og vanskelige spørsmål. Vi får håpe at redaktør Brean ikke blir kastet etter sin pessimistiske lederartikkel!

Det dominerende og påtrengende spørsmål i dag er om kloden kan reddes, eller om menneskeheten går mot sin undergang. Dette er uvante spørsmål i en tradisjonell medisinsk tankegang. «Klodens helsetilstand», om man bruke et slikt uttrykk, kan man ikke gjøre så mye med innenfor en tradisjonell medisinsk ramme. Men vi plikter å være orientert og oppdatert om moder jords helse og sunnhetstilstand.