Fertilitet etter kryopreservering av ovarialvev ved kreftbehandling

Marit Smaavik Johansen, Tom Gunnar Tanbo, Nan Birgitte Oldereid Om forfatterne

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.