Les mer om

Artikkel

Nedfrysing av ovarialvev ved kreft

Kryopreservering av ovarialvev som fertilitetsbevarende tiltak tilbys unge jenter og kvinner i fertil alder som skal gjennomføre omfattende kreftbehandling. Av 77 kvinner som hadde fått kryopreservert ovarialvev ved Oslo universitetssykehus i perioden 2004–12, hadde 22 kvinner født til sammen 31 barn etter kreftbehandlingen, hvorav to etter reimplantasjon av ovarialvev. Risikoen for prematur ovarialsvikt var høyest etter behandling for leukemi og lavest etter behandling for brystkreft.

Originalartikkel: Fertilitet etter kryopreservering av ovarialvev ved kreftbehandling

Psykiske sår etter 22. juli

Helsevesenet kom godt ut i evalueringer av offentlige etaters innsats etter terrorangrepene 22. juli 2011. Også Legevakten i Oslo levde opp til kravene om akutt skadebehandling og riktige videre henvisninger. Den subjektive opplevelsen av en terrorsituasjon kan være mer avgjørende for psykologiske langtidseffekter enn objektive mål for trusselnivå og skadeomfang. Vold er ofte mer psykisk skadelig enn ulykker, for vold krenker ved å angripe ens verdier som menneske.

Leder: Psykiske sår etter 22. juli
Originalartikkel: 22. juli 2011 – psykiske reaksjoner hos pasienter ved Legevakten i Oslo

Etter landsstyremøtet

Fastlegeordningen var det store temaet på årets landsstyremøte. Fastlegeordningen er verdt å ta vare på – den er et nav for samfunnet, familier og enkeltpersoner, slik det ble uttrykt under debatten. Men ordningen er i krise, oppgavene for mange, ressursene for små og rekrutteringen av nye leger for svak. Legeforeningen forventer at det tas grep for å snu den negative utviklingen. Kampen for å sikre minimumskrav i spesialistutdanningen og kvotering for bedre kjønnsbalanse blant nye medisinstudenter var andre viktige saker.

Aktuelt i foreningen:
Sammen er vi sterke!
Sammen inn i en ny tid
Sykehusplan under lupen
– Hør på oss, Høie!
Tok tempen på den norske modellen
Glimt fra landsstyremøtet
Fagmiljøets stemme må bli hørt
Seks om landsstyremøtet
Har samhandlingsreformen levert?
Styrker den fagmedisinske aksen
Stor giverglede til MedHum
Prisdryss til leger
Vedtok kjønnskvotering på medisinstudiet

Anbefalte artikler