Gateresept

Kaveh Rashidi Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Fredrik Langballe
Om forfatteren

Vi allmennleger og andre med litt farstid kjenner oss igjen i problemstillingen. En god kollega som jobbet med rusproblematikk, sa til meg for mange år siden: "Hva er det viktigste vi leger kan gjøre med rusproblematikken? Aldri skrive resept på vanedannende medisiner!" Utopisk? Ja, kanskje. Men sagt litt mindre strengt: Aldri gi et vanedannende middel for å erstatte avhegighet. Skriv aldri ut resept fordi en kollega har gjort det før. Det er resept nr. 2 og de påfølgende som er farlige.

Det finnes kanskje unntak, men har du fler enn 5-6 pasienter du fast fornyer resept på A- og B-preparater for, så er det trolig flere av disse som ikke skulle hatt medisinene. Dette er vårt ansvar.