Les mer om

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Pasienter som innlegges i sykehus

  Pasienter som innlegges i sykehus

  Hva ligger bak innleggelser i en medisinsk avdeling? Finnes det alternativer til innleggelse? Kan man, ved bruk av triageringsverktøy, identifisere hvilke pasienter som kan være aktuelle for slike alternativer? Drammen sykehus har kartlagt alle innleggelser i sin medisinske avdeling gjennom en hel uke.

  Overvåkningsavdelinger er viktige for behandling av alvorlig syke pasienter som ikke trenger full intensivovervåkning, men som er for dårlige til å tas hånd om på vanlig sengepost. Ved Akershus universitetssykehus var lungesykdom og infeksjoner hyppigste innleggelsesårsaker. Høy mortalitet var knyttet til infeksjon, høy alder, komorbiditet og overflytting fra annen sengepost.

  Leder: Syk, men ikke syk nok
  Originalartikkel: Innleggelser i medisinsk avdeling - hvem legger inn hvor og hvorfor
  Originalartikkel: Epidemiologi og prognoser i en medisinsk overvåkningsavdeling

  Tvangsinnleggelse av rusmiddelavhengige

  Tvangsinnleggelse av rusmiddelavhengige

  Noen rusmiddelavhengige er så nedkjørte at de ikke kan ta stilling til om de vil innlegges eller på annen måte komme i behandling. I dag har ikke leger mulighet til å tvangsinnlegge disse pasientene, til tross for god dokumentasjon for at tvangsinnleggelse kan ha positiv effekt. Leger må få mulighet til å tvangsinnlegge rusmiddelavhengige direkte, mener vår kronikkforfatter. Et minimum bør være at leger kan gå direkte til fylkesnemnda, som i dag kan gjøre vedtak om tvangsinnleggelse, men der er den medisinske kompetansen begrenset.

  Kronikk: Tvangsinnleggelse for rusbehandling?

  Pasienten kjenner egen helse best

  Pasienten kjenner egen helse best

  Klinisk forskning bør være relevant for pasientene. Registrering og måling av pasientrapporterte utfall blir i økende grad benyttet i klinisk forskning for å gjøre forskningen mer relevant. På den måten blir det mulig å fange opp aspekter som er viktige for pasientene, bl.a. livskvalitet, funksjonsnivå og mestring. Slike data må innhentes og håndteres på riktig måte. Norge har forskningsmiljøer med mye erfaring i bruk av pasientrapporterte utfallsmålinger – på engelsk: patient-reported outcome measures, ofte forkortet til PROMs.

  Kronikk: Pasientene kjenner best egen helse

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media