Tvang i fellesskapets tjeneste

Jon Magnus Haga Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Merete Hoel
Om forfatteren

Jeg vil vel si tvang er langt mer berettiget overfor folk som har kjørt i rus og vært en potensiell stor fare for andre, enn overfor mange i psykisk helsevern som blir overkjørt med tiltak som skyldes behandleres fordommer, dårlige tid, ulike faktorer - men lite som ikke kunne vært løst på bedre måter. En tilsvarende reflektert artikkel fra voksenpsykiatriens side på tema tvang imøteses. Altså med tilsvarende respekt for pasientens autonomi.