Les mer om

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Kirurgi ved pylorusstenose hos spedbarn

  Kirurgi ved pylorusstenose hos spedbarn

  Pylorusstenose er en av de vanligste tilstander som krever kirurgisk behandling hos spedbarn. Pylorusstenose er hyppigere hos gutter enn hos jenter og viser seg oftest etter 1–2 måneder med måltidsrelaterte, gallefrie sprutbrekninger. Diagnosen bekreftes ved ultralydundersøkelse, operativ behandling er kurativ og komplikasjoner er sjeldne. I perioden 2004–16 ble 140 spedbarn med pylorusstenose operert ved Ullevål sykehus, og resultatene var gode.

  Leder: Pylorusstenose hos spedbarn
  Originalartikkel: Kirurgisk behandling av pylorusstenose

  Aurikkellukking ved atrieflimmer

  Aurikkellukking ved atrieflimmer

  Kateterbasert lukking av venstre atriums aurikkel er en ny metode for å forebygge hjerneslag ved atrieflimmer. I perioden 2014–16 ble 27 pasienter med atrieflimmer og høy risiko for hjerneslag forsøkt behandlet på denne måten ved Oslo universitetssykehus. Antikoagulasjonsbehandling var vurdert som kontraindisert hos nesten alle. Metoden innebærer risiko for komplikasjoner og bør bare benyttes på streng indikasjon. Randomiserte studier for å sammenligne effekten med medikamentell behandling mangler, men er under planlegging.

  Originalartikkel: Kateterbasert lukking av venstre atriums aurikkel

  Hepatitt C kan utryddes

  Hepatitt C kan utryddes

  Over 10 000 personer som har injisert rusmidler, lever i dag med en kronisk hepatitt C-infeksjon i Norge. Økt dødelighet skyldes utvikling av levercirrhose og hepatocellulært karsinom. Nye og direktevirkende antivirale legemidler gjør det nå mulig å helbrede slike pasienter. Men legemidlene er dyre og gir ikke beskyttelse mot reinfeksjon. Helsevesenet må nå langt flere rusavhengige med behandling. Dette krever en gjennomtenkt strategi, koordinerte tiltak og en handlingsplan.

  Kronikk: Eliminasjon av hepatitt C er mulig

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media