Les mer om

Kirurgi ved pylorusstenose hos spedbarn

Pylorusstenose er en av de vanligste tilstander som krever kirurgisk behandling hos spedbarn. Pylorusstenose er hyppigere hos gutter enn hos jenter og viser seg oftest etter 1–2 måneder med måltidsrelaterte, gallefrie sprutbrekninger. Diagnosen bekreftes ved ultralydundersøkelse, operativ behandling er kurativ og komplikasjoner er sjeldne. I perioden 2004–16 ble 140 spedbarn med pylorusstenose operert ved Ullevål sykehus, og resultatene var gode.

Leder: Pylorusstenose hos spedbarn
Originalartikkel: Kirurgisk behandling av pylorusstenose

Aurikkellukking ved atrieflimmer

Kateterbasert lukking av venstre atriums aurikkel er en ny metode for å forebygge hjerneslag ved atrieflimmer. I perioden 2014–16 ble 27 pasienter med atrieflimmer og høy risiko for hjerneslag forsøkt behandlet på denne måten ved Oslo universitetssykehus. Antikoagulasjonsbehandling var vurdert som kontraindisert hos nesten alle. Metoden innebærer risiko for komplikasjoner og bør bare benyttes på streng indikasjon. Randomiserte studier for å sammenligne effekten med medikamentell behandling mangler, men er under planlegging.

Originalartikkel: Kateterbasert lukking av venstre atriums aurikkel

Hepatitt C kan utryddes

Over 10 000 personer som har injisert rusmidler, lever i dag med en kronisk hepatitt C-infeksjon i Norge. Økt dødelighet skyldes utvikling av levercirrhose og hepatocellulært karsinom. Nye og direktevirkende antivirale legemidler gjør det nå mulig å helbrede slike pasienter. Men legemidlene er dyre og gir ikke beskyttelse mot reinfeksjon. Helsevesenet må nå langt flere rusavhengige med behandling. Dette krever en gjennomtenkt strategi, koordinerte tiltak og en handlingsplan.

Kronikk: Eliminasjon av hepatitt C er mulig

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler