Toeggede tvillinger etter innsetting av ett embryo

Hans Ivar Hanevik, Astrid Helene Sydtveit, Erling Ekerhovd Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Helbig Anne
Om forfatteren

Funn av dichorial placentering ved ultralyd gir ikke informasjon om tvillinger er en- eller toeggede. Dichorial placentering forekommer ved ca. en tredel av eneggede tvillinger. Dette er avhengig av om delingen av det befruktede egget skjer før dag 4. I artikkelen opplyses det ikke om embryoets alder ved nedfrysning.

At det ble født en jente og en gutt taler selvfølgelig sterkt for at svangerskapet var toegget, og sannsynliggjør forfatternes forklaring. Men en veldig sjelden gang kan til og med eneggede tvillinger ha diskordant kjønn, f.eks. ved chimerisme (1).

Litteatur
Souter VL, Kapur RP, Nyholt DR et al. A Report of Dizygous Monochorionic Twins. N Engl J Med 2003; 349:154-158 DOI: 10.1056/NEJMoa030050