Les mer om

Artikkel

Unødvendig omfattende smitteoppsporing

Smitteoppsporing etter påvisning av meticillinresistente gule stafylokokker – MRSA – ved norske sykehus har et betydelig omfang. Likevel er det sjelden at det påvises MRSA-smitte hos helsepersonell i forbindelse med slik smitteoppsporing. Dette viser en retrospektiv gjennomgang av data fra 14 norske sykehus. Forfatterne mener at smitteoppsporingen blant helsepersonell etter uventet MRSA-funn er unødvendig omfattende, og at de nasjonale retningslinjene må revideres.

Medisinfri etter basal eksponeringsterapi?

Kan basal eksponeringsterapi til døgnpasienter med alvorlige sammensatte psykiske lidelser og lavt funksjonsnivå føre til at pasientene blir medisinfrie? Behandlingen bygger på en antagelse om at alvorlige psykiske lidelser opprettholdes av unngåelsesatferd, og innebærer at pasienten er villig til å la seg eksponere for uønskede indre opplevelser, såkalt eksistensiell katastrofeangst. Vestre Viken beskriver sine erfaringer med basal eksponeringsterapi hos 33 pasienter.

Uroskopi, øyesten og de syv dverger

I tidligere tider var inspeksjon av urinen – uroskopi – legenes viktigste diagnostiske verktøy. I moderne medisin brukes stort sett teststrimler for å undersøke urinen for innhold av kjemiske substanser. I norsk folkemedisin ble en øyesten brukt til å fjerne fremmedlegemer på øyet.

Snehvits syv dverger har veldig ulike personligheter. En nærmere gjennomgang kan tyde på at de har syv ulike medisinske diagnoser.

Anbefalte artikler