Ketil Slagstad Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Svein Reseland
Om forfatteren

Det stilles i nyhetssaken «Antidepressiver mot akutt depresjon» spørsmål om hvilken klinisk betydning det har at «antidepressive legemidler ved depresjon er mer effektive enn placebo» (1). Når det gjelder alvorlige langsiktige skader, heter det i en nyhetssak i Tidsskriftet at «bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko», at «type 2-diabetes ved bruk av antidepressiver er en grunn til å begrense bruken av slike legemidler», og at «dersom man ønsker å starte behandling med et antidepressivum, bør man unngå høye doser og langvarig bruk» (2).

Denne problematikken er diskutert i en observasjonsstudie på nesten 9 000 pasienter, hvor det ble registrert at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidler; det opplyses at årsaken ikke nødvendigvis er relatert direkte til antidepressiva (3). Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5).

Litteratur
1. Slagstad K. Antidepressiver mot akutt depresjon. Tidsskr Nor Legeforen 2018 doi: 10.4045/tidsskr.18.0227
2. Slagstad K. Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. Tidsskr Nor Legeforen 2018 doi: 10.4045/tidsskr.17.1021
3. European Society of Cardiology (ESC). Heart attack patients prescribed antidepressants have worse one-year survival. 3.3.2018. https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Heart-attac... (11.5.2018)
4. Maslej MM, Bolker BM, Russell MJ et al. The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017; 86:268-282. doi: 10.1159/000477940
5. Faktisk.no. Norge har verdens høyeste sykefravær. 9.3.2018. https://www.faktisk.no/faktasjekker/ejo/norge-har-verdens-hoyeste-sykefr... (11.5.2018)