Når kan helsepersonell lese i pasientjournalen?

Haakon Lindekleiv Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Arne Westgaard
Om forfatteren

Haakon Lindekleiv peker på en viktig utfordring for helsepersonell som ønsker å være lovlydige og samtidig samvittighetsfulle fagpersoner. Alle trenger å lære av sine feil, og av sine suksesser. Det er som hovedregel ønskelig at helsepersonell i etterkant skal vite hvordan det gikk med en pasient man hadde behandlingsansvaret for, selv om man ikke i det videre forløpet skulle ha et slikt behandlingsansvar lenger. Ofte får man da ikke slike tilbakemeldinger, og man risikerer i verste fall å fortsette en malpraksis. Muligheten for å lære av egne erfaringer begrenses.

Lindekleiv skriver at "lovgiver bør revurdere føringene i helsepersonelloven § 29 c, slik at helsepersonell lettere kan lære av pasientforløp de har vært involvert i". Det har han helt rett i.

Hvem tar ballen - og følger opp dette?