Marit Fjellhaug Been Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Rolf Egil Sollid
Om forfatteren

Overskriften på denne artikkelen er noe misvisende, fordi konvulsjonene ble framkalt av cardiazol, som ble injisert. Elektrosjokk kom senere og erstattet cardiazolinjeksjonene.