Les mer om

Artikkel

Troverdige retningslinjer?

Retningslinjer skal hjelpe leger til å ta gode beslutninger om diagnostikk og behandling. Men retningslinjer kan være uklare, omdiskuterte og/eller lite kjent. Kan dette være årsaken til fylkesvise forskjeller i forskrivningen av legemidler mot astma hos barn?

De fleste norske sykehus har retningslinjer for sepsisbehandling som i stor grad samsvarer med Helsedirektoratets. Nordiske retningslinjer for oppfølging etter fedmekirurgi er nylig publisert. Hvordan bør retningslinjer utarbeides og gjøres kjent for klinikere?

Leder: Hvordan behandles barn med astma?
Leder: Har vi troverdige retningslinjer for klinisk praksis i Norge?
Debatt: Nordiske retningslinjer for oppfølging etter fedmekirurgi
Originalartikkel: Forskrivning av legemidler mot astma til barn i perioden 2004–15
Originalartikkel: Retningslinjer for behandling av sepsis

Migrene og hjerneslag

Migrene er forbundet med økt risiko for hjerneslag, men sammenhengen er kompleks. Hos pasienter med migrene med aura bør risikofaktorer man kan gjøre noe med, slik som røyking, hypertensjon og p-pillebruk, kartlegges og eventuelt behandles. Men det er ikke godt dokumentert at bedre anfallskontroll reduserer risikoen for hjerneslag.

Oversiktsartikkel: Migrene og hjerneslag

Fra vekt til helse

Vektreduksjon er et lite egnet virkemiddel som eneste tiltak mot overvekt og sykdom. «Å endre levevaner er komplisert, og å veilede om endring av levevaner krever mer enn sunn fornuft», skriver to kronikkforfattere. De lanserer begrepet Helse uansett størrelse og presenterer en alternativ folkehelsestrategi bygd på aksept, selvaksept og vennlighet.

Kronikk: Helse uansett størrelse

Anbefalte artikler