Les mer om

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Troverdige retningslinjer?

  Troverdige retningslinjer?

  Retningslinjer skal hjelpe leger til å ta gode beslutninger om diagnostikk og behandling. Men retningslinjer kan være uklare, omdiskuterte og/eller lite kjent. Kan dette være årsaken til fylkesvise forskjeller i forskrivningen av legemidler mot astma hos barn?

  De fleste norske sykehus har retningslinjer for sepsisbehandling som i stor grad samsvarer med Helsedirektoratets. Nordiske retningslinjer for oppfølging etter fedmekirurgi er nylig publisert. Hvordan bør retningslinjer utarbeides og gjøres kjent for klinikere?

  Leder: Hvordan behandles barn med astma?
  Leder: Har vi troverdige retningslinjer for klinisk praksis i Norge?
  Debatt: Nordiske retningslinjer for oppfølging etter fedmekirurgi
  Originalartikkel: Forskrivning av legemidler mot astma til barn i perioden 2004–15
  Originalartikkel: Retningslinjer for behandling av sepsis

  Migrene og hjerneslag

  Migrene og hjerneslag

  Migrene er forbundet med økt risiko for hjerneslag, men sammenhengen er kompleks. Hos pasienter med migrene med aura bør risikofaktorer man kan gjøre noe med, slik som røyking, hypertensjon og p-pillebruk, kartlegges og eventuelt behandles. Men det er ikke godt dokumentert at bedre anfallskontroll reduserer risikoen for hjerneslag.

  Oversiktsartikkel: Migrene og hjerneslag

  Fra vekt til helse

  Fra vekt til helse

  Vektreduksjon er et lite egnet virkemiddel som eneste tiltak mot overvekt og sykdom. «Å endre levevaner er komplisert, og å veilede om endring av levevaner krever mer enn sunn fornuft», skriver to kronikkforfattere. De lanserer begrepet Helse uansett størrelse og presenterer en alternativ folkehelsestrategi bygd på aksept, selvaksept og vennlighet.

  Kronikk: Helse uansett størrelse

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media