Forside

Artikkel

Illustrasjon © Bettina Krieg / BONO 2018

«Da jeg fikk vite at temaet var selvmord, tenkte jeg: Nei, ingenting er meg fjernere.» Bettina Krieg, den 36 år gamle Berlin-baserte kunstneren som har illustrert forsiden av dette nummeret, har jobbet mye med temaene liv, kraft og kontroll. «Jeg tok feil. I arbeidet med tegningen er det blitt klarere for meg hvor nært liv og død henger sammen: Der det er lys, er det skygge. Ser man på tegningen, vet man ikke hvor den begynner og hvor den ender. Ingen streker er like – som en seismograf overførte armen og hånden min rytmen og bevegelsen til papiret. Er bildet de svarte tusjstrekene som skriver seg inn i det hvite papiret? Eller er bildet de hvite mellomrommene som tusjstrekene fremhever?»

Mer av Kriegs kunst finner du her: www.bettinakrieg.com

Anbefalte artikler