Nordiske retningslinjer for oppfølging etter fedmekirurgi

Jorunn Sandvik, Anna Laurenius, Ingmar Näslund, Per Videhult, Mikal Wiren, Erlend T. Aasheim Om forfatterne

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.