Å opprette et fødselsregister i et utviklingsland – erfaringer fra Georgia

Erik Eik Anda, Ingvild Hersoug Nedberg, Charlotta Rylander, Amiran Gamkrelidze, Alexander Turdziladze, Finn Egil Skjeldestad, Tamar Ugulava, Tormod Brenn Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Oddvar Mestad
Om forfatteren

Artikkelen fortel om eit arbeid og initiativ som er svært viktig! Vil dette kunna overførast til andre land, f.eks i Afrika?
Ein liten detalj: 51,4% gutar og 49,6% jenter vert 101%. Det skulle vel vera 48,6% jenter?

Erik Eik Anda
Om forfatteren

Takk for at vi ble gjort oppmerksom på andelen gutter og jenter. Det skal selvfølgelig være 48,6% jenter.

Et slik nasjonalt fødselsregister kan i prinsippet overføres til alle land dersom noen kriterier er oppfylt. Det viktigste vil være at kvinnene i landet det gjelder oppsøker kvalifisert hjelp både før og under fødselen slik at data faktisk kan samles inn. Det må også være en viss statlig kontroll med disse helseytelsene slik at det kan innføres retningslinjer som alle må følge. Like viktig er det at dette er noe landet virkelig ønsker å opprette og drive selv på lang sikt.

Dessverre kjenner vi ikke spesifikt til forekomsten av disse kriteriene i afrikanske land, men det er flere land der som er sammenlignbare med Georgia på Indeks for menneskelig utvikling.