Les mer om

Artikkel

Mangelfull legemiddelinformasjon

Informasjonen som legemiddelkonsulenter gir under sine besøk på fastlegekontorer, er ofte mangelfull. Særlig gjelder dette legemidlers bivirkninger og mulige interaksjoner, men også kontraindikasjoner og forsiktighetsregler. Dette kommer frem i en spørreundersøkelse blant studenter som var utplassert i allmennpraksis under medisinstudiet. Leger må basere seg på andre og uavhengige kilder for å være oppdatert om legemidlers sikkerhet. Slike finnes.

Legemiddlekonsulentbesøk i allmennpraksis observert av femteårsstudenter

Hjertesykdom ved arvelig muskeldystrofi

Arvelig skjelettmuskeldystrofi er assosiert med kardiomyopati med hjertesviktutvikling og risiko for plutselig død. Dette skyldes at gener som er involvert ved disse sykdommene, koder for proteiner i både skjelettmuskel- og hjertemuskelceller. Graden av kardial affeksjon er ikke alltid relatert til graden av skjelettmuskelaffeksjon, og plutselig hjertedød kan være første tegn på kardiomyopati. Kardial fenotype er preget av arytmi eller svekket myokardfunksjon.

Kardiomyopati ved arvelig skjelettmuskeldystrofi

Global helse i egen bakgård

Antallet migranter i verden er høyere enn noensinne. Papirløse flyktninger i Norge har i dag begrenset tilgang til helsetjenester – til tross for at medisinsk behandling i utgangspunktet skal gis på grunnlag av behov og ikke juridisk status. Møtet mellom flyktninger og helsepersonell i Norge kan på mange måter ses på som en global helseutfordring i vår egen bakgård.

Towards universal health coverage for undocumented migrants?

Migrant health is global health

Refugees and healthcare services

Anbefalte artikler