Forside

Artikkel

Illustrasjon © Marvin Halleraker

Flere studier har vist at vi leger mener vi ikke lar oss påvirke av kontakt med legemiddelkonsulenter. Vi mener kolleger lettere lar seg influere av legemiddelindustriens markedsføringsstrategier enn oss selv. Men forskning viser at vi blir påvirket av kontakt med legemiddelkonsulenter og at dette kommer til uttrykk blant annet gjennom endret forskrivningspraksis. Forslag til nyttårsforsett: “I år betaler jeg lunsjen min selv.”

Anbefalte artikler