Én felles reseptliste for pasienten

Lars A. Nesje Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Helene Mourier
Om forfatteren

Den som oppdaterer reseptlisten, må gi pasienten en utskrift. Pasienten må samtidig få beskjed om å kaste gammel liste. Noen pasienter går rundt med flere forskjellige gamle medisinlister i pengeboka. Noen er udaterte.

Lars A. Nesje
Om forfatteren

Som profesjonelle utøvere av faget skal vi overholde krav i lover og forskrifter. Det vil være rett å gi utskrift av oppdatert liste over legemidler i bruk til mange av våre pasienter.

Det er et faglig anliggende å videreutvikle rutiner og prosedyrer og gi innspill til endring. Det er mulig å redusere risikoen for feil medisinbruk ved en bedre informasjonsflyt. Det kan oppnås dersom den som gjør kliniske vurderinger og endrer medisineringen, oppdaterer listen over pasientens medikamenter. Behovet for samstemming av medisinlister opphører når det kun finnes én liste over legemidler i bruk.