Annonse
Annonse
«Vi gir oss ikke» ropte Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse, og Marit Hermansen, nestleder i Akademikerne helse, Kristin Utne og Christer Mjåset, leder i Yngres legers forening utenfor stortinget under sykehusstreiken i fjor høst. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Seier for kollektivt vern

Lisa Dahlbak Jacobsen Om forfatteren

Den langvarige konflikten mellom Spekter og Legeforeningen har nå fått sin løsning – en løsning man oppfatter som en seier for kollektivt vern.

Løsningen innebærer at arbeidsplanene skal settes opp etter fast rullerende mønster, og slik at det kan legges til rette for å planlegge for ulike typer langtidsfravær og ferie, kan vi lese på legeforeningen.no.

– Vi er fornøyd med å ha kommet fram til en forhandlingsløsning om ny tariffavtale mellom Spekter og Legeforeningen for helseforetakene. Vi legger en krevende tid bak oss, og er enige om å se framover og i fellesskap utvikle tariffavtalen videre, uttaler Sylvia Brustad, direktør for Spekter Helse i Arbeidsgiverforeningen Spekter, og Marit Hermansen, president i Den norske legeforening.

Spekter og Legeforeningen har også kommet til enighet om en løsning for leger i spesialisering og tilrettelegging av arbeidstiden for gravide leger i siste trimester.

– Enigheten vil bidra til å skape ro i sykehusene, sier Hermansen.

Siden partene har kommet til enighet gjennom forhandlinger, vil det ikke nå være nødvendig med ny behandling av saken i Rikslønnsnemnda.

– Vi streiket for kollektivt vern, måtte innom nemnd og Arbeidsretten, men nå har vi endelig fått rullerende arbeidsplaner, vaktfritak for gravide og sikret gjennomstrømning for leger i 4, 5 og 6-års stillinger, skriver Christer Mjåset på yngreleger.no.

Kommentarer

(0)
Annonse
Annonse