Skamben bør kastes ut av ordbøkene

Erlend Hem, Per Brodal Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Annetine Staff
Om forfatteren

Denne utmerkede gjennomgangen i Tidsskriftets språkspalte om det norske ordet "skamben" for os pubis, og at ordet "kjønnsben" bør brukes i stedet, er helt sammenfallende med et nylig utspill fra meg gjengitt på nrk.no (1), der jeg utfordret Språkrådet til å erstatte ordet "skamben" med "kjønnsben".

"Kjønnsben"-ordet passer godt med at de fleste gynekologer og allmennleger for lenge siden har skiftet ut ordet "skamlepper" med "kjønslepper", fordi disse kroppsdelene befinner seg ved "kjønnet", men også fordi ingen av disse kroppsdelene har noen med "skam" å gjøre.

Enkelte har foreslått å bruke ordet "symfyse" på os pubis, men dette er ikke dekkende for benet. I tillegg har jeg fått forslag om å bruke ord som "lystbenet", "Venusbenet", "gledesbenet", noe som gir assosiasjoner til et hyggelig bruk av benet under samleie. Men siden flere ben i kroppen er involvert i samleieakten, og siden bendelen neppe deltar i slik aktivitet daglig gjennom et langt liv fra nyfødt til graven, mener jeg at ladete ord om en kroppsdel generelt bør unngås.

Alle Tidsskriftets lesere, gynekologer, allmennleger, sykepleiere, jordmødre, lærere, studenter og helsearbeidere anbefales derfor å slutte å bruke det misvisende ordet "skamben", og heller bruke ordet "kjønnsben". Vi som er fagekspertene og undervisere bør også være toneangivende for språkbruken i faget og stå frem som gode eksempler til etterfølgelse.

Språk er makt, og ingen kjønnsdeler hos noen av kjønnene fortjener å bli assosiert med noen form for skam.

Litteratur
1. Darrud A, Konstad M. Professor ønsker nytt ord for «skambein». NRK.no. https://www.nrk.no/norge/professor-onsker-nytt-ord-for-_skambein_-1.1380... (15.12.2017)

Patji Alnæs-Katjavivi, Ingvil Krarup Sørbye, Johanne Sundby
Om forfatterne

Our congratulations and support of the contribution to Språkspalten made by Erlend Hem and Per Brodal: “Skamben bør kastes ut av ordbøkene» (1). We agree the “shame bone” is a colloquial normalising of a depreciatory term, used by both medical practitioners and the population at large.

May we also suggest that the term “negresse” (2) is thrown out of Norwegian medical textbooks (3), such that it forgoes undiscerning duplication into contemporary Norwegian research (4). Given that the term has been described as potentially disparaging (2), "negresse" is an inappropriate descriptive when patients are discussed, in absentia, at clinical meetings. Particularly if the term bears no relevance to the patient’s differential diagnosis, management plan, or prognosis.

Literature
1. Hem E, Brodal P. Skamben bør kastes ut av ordbøkene. Tidsskr Nor Legeforen 2017 DOI: 10.4045/tidsskr.17.0914
2. Bokmålsordboka. Nynorskordboka. Språkrådet. http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=negresse (15.12.2017)
3.Gran JT, Innføring i klinisk revmatologi. Vol. 1. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. s. 94 – 106.
4. Gundersen IM, Helland IE. Systemisk lupus erytematosus: økte serumnivå av
cytokinene APRIL, TRAIL og BAFF hos SLEpasienter
i Nord-Norge. Studentoppgave, Universitetet i Tromsø. https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/4533/thesis.pdf?sequence=2 (15.12.2017)