Forside

Artikkel

Illustrasjon © Lina Ekstrand / Agent Molly & Co

Hva står fast når alt er i bevegelse? I 2017 var det som om vi på nytt ble minnet om tidens uforutsigbarhet. Kan historien være den trygge havnen vi kan søke til når det stormer i verden? Tja. Om vi kan lære noe av historien, må det være at ting har vært annerledes – og at ting kan bli annerledes.

Anbefalte artikler