Annonse
Annonse

En ung mann med luftveisinfeksjon og ansiktsutslett

Åse Garløv Riis, Åse Berg Om forfatterne

Kommentarer

(3)
Bjørn Løndalen
Om forfatteren

Igjen må man med beklagelse konstatere at radiologiske bilder er benyttet uten at man hverken har angitt tillatelse fra radiologisk avdeling eller kreditert radiolog. Dette finner undertegnede merkelig, for å si det mildt. Her har man altså basert deler av sin konklusjon på et radiologisk funn, men velger å overse radiologen som en viktig del av det kliniske - og senere akademiske - team. Sterkt beklagelig.

Artikkelen er mottatt, revidert og godkjent uten at man i Tidsskriftet har funnet grunn til å stille spørsmål ved dette. Undertegnede kan vanskelig se at det er gjort en god vurdering, i så fall ville manglende kreditering av billeddiagnostikk være oppdaget?

Eller er det faktisk slik at vi som radiologer er bare "fotografer i en krok" som ingen velger å bry seg om? Slik føles det hver gang jeg åpner Tidsskriftet. I nesten hvert nummer finner vi artikler hvor en baserer seg eller bruker radiologiske funn eller bilder. Antall artikler hvor radiologen krediteres eller er medforfatter er ekstremt få.

Jeg håper at vi fremover kan få våre kolleger til å forstå at vi er ikke fotografer eller teknikere som sitter bortgjemt i en krok. Men slik virker det faktisk når man leser Tidsskriftet.

Jeg etterlyser en kommentar både fra forfatter av artikkelen og fra Tidsskriftet angående dette. Og til slutt - kjære forfattere: Spesialiteten (for vi har faktisk en medisinsk spesialitet) heter radiologi, og vi er radiologer. Ikke "røntgenleger".

Are Brean
Om forfatteren

Det er leit å høre at Løndalen opplever sitt fagfelt “bortgjemt i en krok”. Vi i redaksjonen deler på ingen måte denne opplevelsen på radiologifagets vegne. Tvert imot er vi så heldige at vi har dyktige radiologer både som forfattere, fagvurderere og faglige medarbeidere – som alle ukentlig bidrar til både å vise frem og å kvalitetssikre bruken av radiologiske bilder i Tidsskriftet. Vi finner det også gledelig at leger fra andre spesialiteter gjerne ønsker å benytte radiologiske bilder til glede for leserne – med tillatelse fra den aktuelle radiologiske avdelingen. Slik tillatelse forelå også i dette tilfellet.

Vår interne regel i redaksjonen er at alle artikler som inneholder radiologiske bilder, som et minimum enten skal ha en radiolog som medforfatter, eller en radiolog som fagvurderer. Det ville ikke være i tråd med Vancouver-reglene for forfatterskap dersom vi som tidsskriftredaksjon skulle gå inn og overstyre forfatterlisten. Følgelig, siden akkurat denne artikkelen ikke hadde en radiolog som medforfatter, valgte vi, slik vi pleier, å benytte en dyktig radiolog som en av våre to eksterne fagvurderere av artikkelen.

Åse Berg, Åse Garløv Riis
Om forfatterne

Tusen takk for innspill og ikke minst for Are Brean sin oppklarende kommentar om Vancouver-reglene og fagfellevurderinger i Tidsskriftet. Bjørn Løndalen reiser et interessant spørsmål om hvor grenseoppgangen går til det å bli medforfatter. Som alt arbeid på sykehuset har behandlingen av denne konkrete pasienten vært avhengig av et godt teamarbeid, der svært mange har bidratt i utredningen og behandlingen. Radiologene i Stavanger fungerer slett ikke som «fotografer i en krok», men er tvert imot viktige og høyt verdsatte diskusjonspartnere i hverdagen. Ja, de har vært sentrale i utredningen og behandlingen av denne pasienten. Vi hadde tillatelse fra røntgenavdelingen til å bruke bildet, og beklager at vi ikke skrev det. En enda viktigere rolle i akkurat dette arbeidet har mikrobiologene og thoraxkirurgene hatt. Vi skal heller ikke glemme alle andre faggrupper som har bidratt i behandlingen. Vi vil derfor benytte anledningen til å takke alle involverte, og kommer ved senere anledning til å tenke oss om en ekstra gang om flere kanskje burde inviteres med som medforfatter.