Les mer om

Artikkel

Kronisk trett etter kreftbehandling

Uttalt tretthet og slitenhet er vanlig både under og etter avsluttet kreftbehandling. Kronisk tretthet hos kreftoverlevere påvirker både funksjonsnivå, arbeidsevne og livskvalitet på en negativ måte. Informasjon, trening og psykologisk intervensjon er aktuelle tiltak med varierende grad av dokumentasjon for effekt.

Når trening gir muskelskade

Tidligere friske personer med treningsindusert rabdomyolyse har lav risiko for nyreskade og andre komplikasjoner. Dette viser en gjennomgang av journalene til 31 pasienter behandlet ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Pasientene ble vurdert for utskrivning når kreatinkinasenivået hadde falt til under 40 000 E/l minst tre dager etter treningsøkten, forutsatt at symptomene var i bedring og det ikke var tilkommet nye komplikasjoner.

Kan vi forutsi selvmord?

Selvmordsfaren hos enkeltpersoner er vanskelig å vurdere, men det betyr ikke at vi skal la være å forsøke, skriver to selvmordsforskere. De advarer mot begrepene kronisk suicidal og kronisk suicidalitet. Man må skille mellom vurdering av selvmordsfare på kort og på lang sikt og beskrive menneskers selvmordsatferd så presist som mulig.

Anbefalte artikler