Fastlegeordningen forvitrer – hva nå?

Tom Willy Christiansen, Hogne Sandvik Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Janecke Thesen
Om forfatteren

Jeg hadde den perfekte jobben, som fastlege. I tillegg kunne jeg padle kajakk fram og tilbake til Fastlegejobben.
Men livet ble allikevel verre. Jobben ble mer og mer belastende. Reguleringene mer og mer belastende. Manglende sentral regulering mer og mer uforståelige. Konfliktene lokalt og sentralt mer og mer belastende. Jeg sluttet. Jeg er imponert av dem som ikke gjør det. Norske folk av alle slags fortjener en fastlegeordning på sitt beste, en allmennlegetjeneste i verdensklassen.
Synd!
Jeg sluttet. Jeg kommer ikke tilbake.

Fredrik Langballe
Om forfatteren

Artikkelen gir en god oversikt hvor skoen trykker for fastlegeordningen. Men jeg mener det legges for mye opp til å flikke på den helprivate allmennpraksis som mye av løsningen. I Gjøvik-Totenområdet ser vi at kommuner med helprivate praksiser knapt får søkere - og enda sjeldnere søkere med god kjennskap til norsk medisin. Nabokommuner med nullavtsale rekrutterer bra. Utvikle denne modellen i tillegg til fast lønn - og bygg inn sykelønn og pensjonsordning tilsvarende som sykehusleger. Da forsvinner mye av den økonomiske usikkerheten som gjør at unge leger velger sykehusjobb framfor allmennmedisin.