Forside

Artikkel

Illustrasjon © Sahana Ramakrishnan

«As tuberculosis was the disease of the sick self, cancer is the disease of the Other», skrev Susan Sontag i essayet Illness as Metaphor som ble utgitt første gang i 1978. Hun ønsket å bryte ned skammen og stigmaet som var knyttet til kreft. I dag er nok ikke kreft skambelagt på samme måte, men kanskje knytter vi andre forestillinger til sykdommen? Hvordan er det å være den som overlevde og «vant kampen», men som opplever at kreftene ikke strekker til?

Anbefalte artikler