Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Sun-Whe Kim, Hiroki Yamauered.

Pancreatic cancer

With special focus on topical issues and surgical techniques. 472 s, tab, ill. Berlin: Springer, 2017. Pris EUR 170

ISBN 978-3-662-47180-7

Denne lærebokens formål er, ifølge de koranske redaktørene, å presentere aktuell, tverrfaglig og oppdatert informasjon om pancreaskreft fra eksperter på de ulike spesialfeltene. Målgruppen er yngre kolleger, med en spesiell faginteresse for pankreatologi og pancreaskirurgi, som skal bære faget videre.

Boken er solid innbundet og trykt på godt papir. Tykkelsen er moderat på tross av sideantallet og derfor lett å håndtere. Den er ikke i lommeformat, men finnes også som e-bok hos forlaget. Disposisjonen er oversiktlig med seks hoveddeler og 41 kapitler. Forfatterne dekker flere kontinenter og alle fagfelt.

Temaene spenner fra patologi og biologi, til diagnostiske modaliteter, behandlingsvalg, kirurgiske teknikker og perioperativ behandling, inkludert håndtering av komplikasjoner. Både etablerte og eksperimentelle behandlingsvalg omtales. Kapitlene er godt illustrert med fine figurer og tabeller. Enkelte kapitler har figurer som faller igjennom på stil, noe som er dumt, da flere andre kapitler har virkelig gode illustrasjoner. En enda mer gjennomført redaksjonell stil kunne vært tilstrebet.

Kapitlene er konsise hva gjelder tekst og generelt godt dokumentert med aktuelle referanser. Med korte tekster mister man litt dybde, men fortrinnet er at mye innhold kan dekkes på relativt begrenset plass. Dette oppleves som en fordel for boken som helhet. Jeg savner likevel litt mer tydeliggjøring av kontroverser innenfor enkelte temaer, for eksempel hvilken rolle radioterapi spiller, valg av kirurgiske teknikker etc.

Forfatterne tar for seg alle aspekter av pancreaskirurgi, også mer uvanlige prosedyrer som distal reseksjon, inkludert truncus coeliacus (DP-CAR), temaer omkring minimal invasiv kirurgi og begrepet mesopancreas, i tillegg til konvensjonelle teknikker. Kapitlene om komplikasjoner er gode, men ikke oppdaterte i forhold til siste versjon av klassifisering av pankreasfistler. De har heller ikke med definisjon og gradering av kyløs lekkasje, som nylig er publisert. Tilsvarende er inkluderte data på kjemoterapi i ulike situasjoner inkludert frem til 2015, og derfor er eksempelvis ikke ESPAC-4 diskutert i tekst eller tabeller. Bruk av S-1 er naturlig nok omtalt, da dette er mer utbredt i asiatiske land, men ikke i vestlige.

Det generelle inntrykket av denne utgivelsen er godt. Pancreaskreft er en særs problematisk kreftsykdom med kun frustrerende små fremskritt de siste årtier. Med bedre forståelse av biologi og behandlingsvalg kan nye forbedringer oppnås for pasienter med denne typen kreft. Boken bidrar i så måte med en god oversikt og anbefales.

Anbefalte artikler