WMA har revidert Genève-erklæringen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  70 år etter den første Genève-erklæringen, vedtok Verdens legeforening (WMA) en revidert versjon på generalforsamlingen i Chicago 14. oktober.

  NORGES DELEGASJON: Fra v. Bjørn Oscar Hoftvedt, Geir Riise og Svein Aarseth. Foto: Privat
  NORGES DELEGASJON: Fra v. Bjørn Oscar Hoftvedt, Geir Riise og Svein Aarseth. Foto: Privat

  Declaration of Geneva var den første erklæringen WMA (World Medical Association) vedtok i 1947. Den var et svar på tyske legers uetiske og umenneskelige forskning på mennesker under annen verdenskrig.

  Det foreligger nå en endring av erklæringen. Det nye er at det i denne versjonen blir lagt mer vekt på pasientens medbestemmelse.

  Svein Aarseth leder Rådet for legeetikk i Legeforeningen. Han deltok på generalforsamlingen sammen med generalsekretær Geir Riise og spesialrådgiver Bjørn Oscar Hoftvedt. Aarseth er glad for at WMA har fokus på etiske problemstillinger.

  – WMA er viktig fordi organisasjonen bidrar til samarbeid på tvers av geografi, ideologi og religion. Den bidrar til global, helhetlig tenkning omkring helsespørsmål i videste forstand og er en kompromissløs forkjemper for god legeetikk, høy faglig standard og rettferdig fordeling av ressurser – også helsetjenester, sier Aarseth.

  WMA vedtok også at erklæringen heretter skal leses opp ved åpningen av alle fremtidige generalforsamlinger. Sammen med Helsinki-erklæringen om forskning og Tokyo-erklæringen om tortur og umenneskelig behandling er Genève-erklæringen den viktigste av WMAs erklæringer.

  Støtte til sultestreikende polske leger

  Støtte til sultestreikende polske leger

  Polske leger i spesialisering har høsten 2017 sultestreiket for større bevilgninger til den polske helsetjenesten og for bedre lønns- og arbeidsforhold for legene. Polen bruker bare 6,1 prosent av BNP til helse, og lønningene er så lave at legene må ha flere jobber for å klare de daglige utgiftene.

  Streiken pågikk fortsatt da generalforsamlingen i Chicago fant sted, og WMA vedtok en resolusjon til støtte for de sultestreikende legene. Resolusjonen er en sterk oppfordring til polske myndigheter om å gå i aktiv forhandling med legene for å bedre deres arbeidsvilkår. Resolusjonen avslutter med at WMA uttrykker sin solidaritet med de polske legene.

  Generalsekretær Geir Riise har deltatt på en rekke WMA-møter siden han tiltrådte i 2009.

  – WMA knytter sammen engasjementet for ulike legeetiske og sosialmedisinske spørsmål og er en interessant og viktig møteplass for legeforeninger fra alle verdenshjørner, sier han.

  – Å møtes og snakke sammen gjør oss alle litt klokere om de utfordringer helsetjenesten møter i de ulike land, legger han til.

  I tillegg til revisjon av Genève-erklæringen og støtte til de polske legene, ble det vedtatt mer enn 30 etiske og sosialmedisinske saker knyttet til legers virksomhet.

  Ny president

  Ny president

  Yoshitake Yokokura fra Japan ble innsatt som president for 2017/18. WMA velger på hver generalforsamling en president elect når den sittende presidenten går av. Ny president elect ble Leonid Eidelmann fra den israelske legeforeningen. Totalt deltok 50 legeforeninger fra alle kontinenter på møtet.

  Les mer om WMA på www.wma.net

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media