Les mer om

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fallende forbruk av antibiotika blant unge

  Fallende forbruk av antibiotika blant unge

  Forbruket av antibiotika blant barn og ungdom har falt etter 2012, men er fortsatt høyt i enkelte fylker, særlig blant barn under tre år. Bruken av makrolider er halvert, mens bruken av tetrasykliner øker. Dette viser data fra Reseptregisteret. Variasjonen over tid og mellom fylker viser at det fortsatt er mulig å redusere forskrivningen av antibiotika blant barn og unge.

  Bruk av antibiotika hos barn i perioden 2005–16

  Selvmord, rus og psykiatri

  Selvmord, rus og psykiatri

  Nesten halvparten av dem som begikk selvmord i Agder-fylkene i perioden 2004–13, hadde hatt kontakt med psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling det siste året. Nesten en tredel var under aktiv behandling. Dette er høyere tall enn i utenlandske studier.

  Alle selvmord kan ikke hindres, men vi kan ikke slå oss til ro med at så mange tar sitt liv. Når en person tenker alvorlig på selvmord, forventes det at psykiatrien kan hjelpe.

  Selvmord under pågående behandling

  Selvmord, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Agder 2004–13

  Hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon

  Hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon

  Halvparten av alle hjertesviktpasienter har bevart ejeksjonsfraksjon, og det foreligger ingen etablert behandling for denne pasientgruppen. Tilstanden oppfattes nå som et multiorgansyndrom drevet av inflammasjon og endoteldysfunksjon og med en kaskade av patologiske endringer i sirkulasjonssystemet. Sammen med redusert diastolisk fylling kan dette forklare symptomene. Sykdom i andre organer kan bidra ved å indusere en systemisk proinflammatorisk respons.

  Hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media