Arbeidstid i Arbeidsretten

Rettsbehandlingen av konflikten om sykehuslegers arbeidstid startet opp i Arbeidsretten på mandag.

Kampen for det kollektive vernet fortsetter denne uken når Akademikerne Helse og Spekter har møttes i Arbeidsretten. Mandag startet rettsbehandlingen hvor Akademikerne Helses partsfremlegg ble viet første oppmerksomhet. Totalt er det satt av fire dager i saken, og det hele er over på torsdag.

Både Legeforeningens president Marit Hermansen og visepresident Christer Mjåset var på plass for å følge rettssaken direkte.

– Denne saken er ikke bare av stor betydning for oss, men den er viktig for hele det norske arbeidslivet. Det er godt å være i gang, sa Hermansen til legeforeningen.no på mandag.

Stor betydning for alle arbeidstakere

Forhandlingene mellom Spekter og Legeforeningen i fjor endte med brudd. Oppgjøret gikk til mekling og senere streik, som igjen ble stanset av regjeringen i oktober samme år. Konflikten gikk videre til Rikslønnsnemnda, som ga Spekter medhold og fastsatte den nye tariffavtalen.

Men kan Rikslønnsnemnda tvinge sykehuslegene til å jobbe med svært vide unntak fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, mot Legeforeningens vilje? Det er dette spørsmålet som nå er oppe i Arbeidsretten og som vil ha stor betydning for alle norske arbeidstakere.

– Blir kjennelsen i Rikslønnsnemnda stående, vil også andre yrkesgrupper være låst i avtaler mot sin vilje. Faren er da stor for at andre foreninger vil vegre seg mot å inngå unntak om arbeidstid, uttalte Marit Hermansen til legeforeningen.no før rettssaken startet.

Dommene kan ikke ankes

Arbeidsretten er sammensatt av en fast dommer og seks tilkalte meddommere. Tre er jurister og fire er lekdommere som oppnevnes etter innstilling fra begge parter. Arbeidsretten er den øverste domstol på sitt fagfelt, og dommene kan ikke ankes.

Les mer om rettssaken på Legeforeningens egne sider.

Tidsskriftet har hatt mange ulike artikler på trykk som omfavner komplekset rundt legers arbeidstid. Her er en ørliten kavalkade i anledning rettssaken:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media