Millionbeløp til forskning på primærhelsetjenesten

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Universitetet i Bergen (UiB) får støtte til å koordinere et nasjonalt prosjekt som skal gjøre forskning på primærhelsetjenesten enklere og tryggere for både forskere og fastleger.

  Forskningsrådet bidrar med flere millioner til det nasjonale infrastrukturprosjektet – The Norwegian Primary Care Research Network.

  – Prosjektet dreier seg om en stor satsing med samlet finansiering på mellom 50 og 100 millioner kroner, forteller professor Guri Rørtveit ved Institutt for global helse- og samfunnsmedisin, UiB.

  Rørtveit er prosjektleder for infrastrukturprosjektet og tidligere leder ved Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Uni Research Helse. Hun mener det er altfor lite forskning både på innhold og utvikling av fastlegetjenesten.

  – Det er et stort behov for å gjøre primærhelsetjenesten mer kunnskapsbasert. At Forskningsrådet nå har vedtatt å støtte forskningsnettverket, vil gi en helt ny kraft til forskning på fastlegenes pasienter, sier Rørtveit.

  De øvrige partnerne i prosjektet er universitetene i Oslo og Tromsø, NTNU, Uni Research og Nasjonalt senter for e-helseforskning.

  BETYDELIG LØFT: Fastlegene gleder seg over at det nå skal satses på forskning på primærhelsetjenesten. Foto: Thomas Barstad…
  BETYDELIG LØFT: Fastlegene gleder seg over at det nå skal satses på forskning på primærhelsetjenesten. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen
  Et løft for primærhelsetjenesten

  Et løft for primærhelsetjenesten

  Norske fastleger har årlig over 14 millioner konsultasjoner, men det er i dag ikke noe system for å knytte fastlegens pasienter til forskning. Prosjektet gir midler til å etablere et landsdekkende, praksisbasert forskningsnettverk for primærhelsetjenesten, i første omgang via fastlegene.

  – Dette er en etterlengtet og høyst nødvendig satsing på allmennmedisinsk forskning, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin Petter Brelin.

  – Forskningsnettverk vil gi oss muligheter som vi nå ikke en gang kan drømme om. Vi vil se et betydelig løft både for forskningen og for den allmennmedisinske fagutviklingen. Men det er ikke bare det allmennmedisinske fagmiljøet som kan glede seg over dette, denne forskningen vil komme hele samfunnet til gode, sier han.

  Kunnskapsbase

  Kunnskapsbase

  Forskningsrådet opplyser i en pressemelding at prosjektet innebærer en ny infrastruktur som skal gjøre det enklere for forskningsmiljøer å rekruttere flere pasienter fra primærhelsetjenesten til kliniske studier. Infrastrukturen vil også gjøre det mulig å bruke data fra primærhelsetjenesten til forskning, sykdomsovervåking og kvalitetsforbedringer.

  The Norwegian Primary Care Research Network ønsker å utvide kunnskapsbasen for primærhelsetjenesten, og således også kunne forbedre diagnostisering, behandling og prognoser for pasienter både i Norge og utlandet.

  Årets tildeling er den femte i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. 92 prosjekter søkte om til sammen 5,7 milliarder kroner. Forskningsrådet endte opp med å dele ut én milliard kroner til 19 søkere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media