Les mer om

Artikkel

Blir anbefalinger og kvalitetskrav fulgt opp?

Bare 17 av 41 norske sykehus har diabetiske fotsårteam. Dette viser en kartlegging fra 2015/16. Selv om teamene er tverrfaglig sammensatt, mangler mange av dem medisinsk og kirurgisk kompetanse. Mangelfull struktur av dokumentasjonen gjør det vanskelig å drive kvalitetsforbedringsarbeid og forskning.

Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav til fødselsomsorgen har ført til endringer i norsk fødselshjelp, men det gjenstår fortsatt mye arbeid hva gjelder rutiner, ubesatte stillinger og tverrfaglig undervisning.

Anemi ved kronisk sykdom

Patogenesen bak anemi ved kronisk sykdom er komplisert. Tilstanden er for en stor del forårsaket av endringer i jernstoffskiftet som følge av aktivering av immunsystemet. Dette skjer bl.a. gjennom redusert tilgang på jern til produksjon av hemoglobin i benmargen, direkte hemming av erytrocyttproduksjonen og redusert produksjon og effekt av erytropoietin. Tilstanden behandles først og fremst ved å behandle grunnsykdommen.

Medisinens historie

Leger bør ha evne til å vurdere sin rolle og sine gjerninger i lys av historien. Deres kliniske praksis gjenspeiler alltid noen grunnleggende verdier. Derfor bør medisinstudenter og leger lese historie og kunne reflektere over verdigrunnlaget de baserer sine handlinger på. Aina Schiøtz har skrevet bok om medisinens historie og Ketil Slagstad essay om historien som fortelling.

Anbefalte artikler