Helsevalget

Artikkel

«Statsrådens navn eller partitilhørighet spiller mindre rolle», skriver Torgeir Bruun Wyller om helseministerens betydning for norsk helsepolitikk.

Likevel er helsesaker viktig i valgkampen, og politikere fra alle partier kjemper mot hverandre om makt, innflytelse og posisjoner med løfter og planer om bedre helsetjenester.

Vi har invitert leger fra ulike deler av helsevesenet – allmennpraksis, sykehus, forskning og Den norske legeforening – til å skrive om det kommende stortingsvalget og om hva de forventer av neste stortingsperiode. Hvilke følger vil valgutfallet ha for norsk helsevesen? Er det grunn til å skjele til helsepolitikken ved valg av stemmeseddel?

Les alle debattartiklene om valget:

Fire saker valgkampen kunne handlet om - Torgeir Bruun Wyller

Ekspertveldet - Lars Slørdal

Fastlegeordningen trenger hastetime - Harald Sundby

Fastlegene – nyttige idioter? - Elisabeth Swensen

Praksis for fremtidens helsetjeneste - Eivind Alexander Valestrand

Ikke utnytt helsekronene til politisk gevinst! - Clara Bratholm

Gi oss politikken tilbake i helsepolitikken! - Marit Hermansen

Forventninger til vår neste helseminister - Christer Mjåset

Norges helse er global helse, men får vi alle med? - Bernadette Kumar

Fra sosialstat til minimalstat - Christian Grimsgaard

E-helse og uhelse - Hanne Støre Valeur

Verdiløs helsepolitikk? - Ivar Sønbø Kristiansen

Evig liv som medisinsk mål - Henrikt Vogt og Andreas Pahle

En ubehagelig sannhet - Liv-Ellen Vangsnes

Anbefalte artikler