Petter Morten Pettersen Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Gisle Granhus
Om forfatteren

Innlegget er tatt ut av sin sammenheng og feilinformerer leserne. Studien er meget omstridt og har store metodologiske feil når det gjelder teknisk gjennomføring av prosedyrer, studiedesign og nivå av dataanalyse. Seleksjonskriteriene er for dårlige, og man har ikke fulgt gjeldende retningslinjer for radiofrekvensbehandling som det er internasjonal konsensus for. Radiofrekvensbehandling (denervering) ved fasettleddssmerte i korsrygg er etter min mening meget godt dokumentert og representerer den moderne behandlingsformen for denne type smerte. Studien er imøtegått av de store internasjonale organisasjonene som er ledende innen fagfeltet. Først og fremst den amerikanske Spine Intervention Society. Det er gjennom høsten kommet flere kritiske kommentarer på Mint-studien (1, 2).

Litteratur
1. Vorobeychik Y, Stojanovic M, McCormick Z. Radiofrequency denervation for chronic low back pain. JAMA. 2017; 318 (22): 2254-2255
2. Stout A, Guo M, Schofferman J. Lumbar and sacral neurotomy: Fatal flaws of a recent RCT. Spineline. Oktober, 2017, s. 24-25. http://www.spineline-digital.org/spineline/september_october_2017?pg=27#.... (4.1.2018)