Gi oss politikken tilbake i helsepolitikken!

Marit Hermansen Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Dag-Helge Rønnevik
Om forfatteren

Artikkelen tar ikke opp de bakenforliggende årsakene til sykdom (de sosiale helsedeterminamtene). Tilgang til gode helsetjenester har mindre betydning for folkehelsa enn vi leger liker å tro. Hvilket ansvar har vi som leger å forebygge sykdom og fremme god helse? Vi trenger ikke lete lenger enn til paragraf 1 i vårt etiske reglement. Skal Legeforeningen ha troverdighet i diskusjonen om god folkehelse må perspektivet være bredere enn kun nye milliarder til sykehusene og flere fastleger. Det er ikke på legekontorene eller på sykehusene folk blir syke! Det virker som Legeforeningen glemmer at vi har en samfunnsmedisinsk spesialitet, og at vi har et større ansvar enn å kun behandle sykdom når den oppstår.

Marit Hermansen
Om forfatteren

Dag-Helge Rønnevik mener jeg burde omtalt de bakenforliggende årsakene til sykdom (de sosiale helsedeterminamtene) i mitt innlegg om todeling av helsetjenesten, og skriver videre at tilgang til gode helsetjenester har mindre betydning for folkehelsa enn vi leger liker å tro. Jeg er helt enig i at de bakenforliggende årsakene er avgjørende for en god folkehelse.

Legeforeningen har alltid ment at det viktigste folkehelsearbeidet skjer utenfor helsetjenesten: Det handler om gode og trygge oppvekstsvilkår, hindre ensomhet og frafall fra arbeidslivet, fysisk aktivitet og et sunt kosthold. Men når sykdommen først inntreffer, er det vår oppgave å sikre like god behandling og oppfølging til alle. Tegn i tiden tyder på at vi ikke gjør det: Mennesker med høy inntekt eller lang utdanning ser ut til å motta flere tjenester på poliklinikk på sykehus og legespesialister utenfor sykehus. Det er vist at rike og høyt utdannede oftere får operasjon mot lungekreft (1). Denne utviklingen uroer meg. Hvis folk mister troen på at de får god hjelp når de blir alvorlig syke, da vil oppslutningen om dette skattefinansierte offentlige helsevesen gå ned. Derfor er den store debatten om ressurser viktig. Legeforeningen arrangerte nylig et frokostmøte sammen med Tankesmien Agenda der forebygging og todeling av helsetjenesten var tema. Legeforeningens mål er nettopp å jobbe for begge deler: En offensiv og ambisiøs folkehelsepolitikk og en sterkt offentlig helsetjeneste.

Litteratur
1. Nilssen Y, Strand TE, Fjellbirkeland L et al. Lung cancer treatment is influenced by income, education, age and place of residence in a country with universal health coverage. Int J Cancer. 2016 Mar 15;138(6):1350-60