Trives som tillitsvalgt

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Som foretakstillitsvalgt på St. Olavs hospital får jeg et godt innblikk i hva som skjer på sykehuset og hva medlemmene ønsker vi skal gjøre noe med. Jeg møter kollegaer, hører hva de har på hjertet, og videreformidler de ulike utfordringene de møter i klinikken; alt fra for stort arbeidspress, manglende tid til kurs, faglig fordypning, veiledning og forskning. Jeg har vært tillitsvalgt på heltid i over to år, trives med drøftinger med ledelsen og å diskutere helsepolitikk med kolleger.

  En sak mange er opptatt av er overbelegg. Det har blant annet sammenheng med stramme budsjetter og kontinuerlig effektivisering over mange år. I perioder har vi over 100 prosent belegg, noe som fører til at pasienter heller legges i en ledig seng i en annen avdeling enn der pasienten hører hjemme. Det utfordrer pasientsikkerheten. Når omstillingstempoet er så stort, kan det gå ut over kvalitet, pasientsikkerhet og ikke minst arbeidsmiljø.

  Tillitsvalgte fra de ulike forbundene på sykehuset har god kontakt seg imellom. Mange av problemstillingene er like, som for eksempel økende arbeidspress. Under akademikerstreiken i fjor fikk vi mye støtte fra de andre forbundene. Det er vi svært takknemlige for. Streiken bandt oss enda sterkere sammen.

  Jeg er leder av Sør-Trøndelag legeforening. I styret får vi en god oversikt over hva legene er opptatt av. Et tema er å skape gode helhetlige pasientforløp hvor samhandling er sentralt. Det er et klart behov for nye IKT-løsninger og at vi tar i bruk kunstig intelligens. Sammen ønsker vi å ivareta medisinsk faglighet og kompetansebygging, være der beslutninger tas, øke samarbeidet mellom kolleger, arrangere medlemsmøter om aktuelle tema og bidra til en god støttekollegaordning.

  Se videointervju her: legeforeningen.no/derfor

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media