Ph.d.-disputaser

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Yngvild Nuvin Blaker, Clinical and immunohistochemical studies in B-cell non-Hodgkin lymphoma. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 28.6.2017.

Bedømmelseskomité: Sattva S. Neelapu, The University of Texas, Houston, USA, Inger Nina Farstad, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Geir Erland Tjønnfjord, Avdeling for blodsykdommer, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Erlend Bremertun Smeland, Harald Holte, Marianne Brodtkorb og Jan Delabie.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

George Bakhturidze, Public participation in tobacco control policy-making in Georgia. Utgår fra HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet. Disputas 22.6.2017.

Bedømmelseskomité: Harry Lando, Div. Epidemiology & Community Health, University of Minnesota, USA, Constantine Vardavas, Clinic of Social and Family Medicine, University of Crete, Hellas, og Elisabeth Fosse, HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Maurice B. Mittelmark og Leif Edvard Aarø.

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

https://uit.no/tavla

Caroline Lind, Bidirectional association between arterial and venous thrombosis. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 22.6.2017.

Bedømmelseskomité: Henrik Toft Sørensen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Danmark, Harald Arnesen, Senter for klinisk hjerteforskning, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Sameline Grimsgaard, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Veiledere: John-Bjarne Hansen og Sigrid Brækkan.

Olga Vikhammer Gran, Venous thromboembolism and cancer. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 27.6.2017.

Bedømmelseskomité: Førsteamanuensis Paolo Bucciarelli, Department of Internal Medicine, University of Milan, Italia, Anders Erik Astrup Dahm, Universitetet i Oslo, Akershus universitetssykehus, og Anne Elise Eggen, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Veiledere: John-Bjarne Hansen og Sigrid Brækkan.

Ole Fredrik Linnemann Andorsen, Self-reported musculoskeletal complaints. Prevalence, risk factors, and mortality. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 30.6.2017.

Bedømmelseskomité: Bård Natvig, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitet, og Anne Elise Eggen, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Veiledere: Elise Klouman, Nina Emaus og Luai Awad Ahmed.

Anbefalte artikler