Hemosiderinavleiringer i hjernen

Stephan Johannes Schüler, Kjell Arne Kvistad Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Eirik Hornes Halvorsen
Om forfatteren

Man får i denne artikkelen inntrykk av at CT thorax, abdomen og bekken inngår i utredningen av demens hos en pasient i 90-årene med tidligere hjerneblødning. Videre beskrives at man også har gjort CT caput, spinalpunksjon, EEG og MR caput i utredningen, og funnet både Alzheimers sykdom og hemosiderose. De spesifikke betraktningene rundt Creutzfeldt-Jakobs sykdom gir inntrykk av at denne sjeldne tilstanden særlig ble vurdert som differensialdiagnose og årsak til pasientens sykehistorie.

Etter min mening framstår dette samlet som overdiagnostikk og i overkant «flinkt». Ukritisk overforbruk av bildediagnostikk og prøvetakning som en del av «brede» utredninger er et stort problem i dag, og vil bli et enda større problem framover dersom demensutredning hos pasienter i 90-årene skal gjøres som beskrevet her. Creutzfeldt-Jakobs sykdom bør neppe være det første man tenker på som årsak til denne sykehistorien. Realisme, edruelighet og riktig ressursbruk etterlyses.