Les mer om

Artikkel

Medisinstudiet former

Leger skriver mye, og legestudenter bør lære å skrive presist, forståelig og dekkende. Skrivetrening må derfor være en viktig del av medisinstudiet. Den obligatoriske særoppgaven under studiet kan spille inn ved fremtidige valg av fagfelt og interesse for forskning, slik en studie blant 210 leger utdannet i Bergen viser. Universitetet i Tromsø la tidlig vekt på å utdanne leger til Nord-Norge, særlig til utkantkommuner, og nye data tyder på at man i stor grad har lyktes med det. Studiet former oss.

Radon og lungekreft

Radioaktiv radongass fra boliger medvirker sannsynligvis til over en tidel av all lungekreft i Norge. Dette viser anslag basert på data fra europeiske pasient-kontroll-studier og radonmålinger i norske boliger. Redusert radonstråling i boliger kan redusere risikoen for lungekreft, særlig blant røykere og tidligere røykere.

Den nye helseadelen

Helsevesenet styres av mektige byråkrater. Fusjoner og reformer er presset igjennom med liten eller ingen støtte fra leger og annet helsepersonell. «I stedet for folkevalgt kontroll har vi gjennom foretaksreformen fått en maktkonsentrasjon, en ny helsebyråkratisk maktelite av en slags førdemokratisk karakter», skriver Rune Slagstad, professor emeritus og hardtslående samfunnsdebattant. Har vi fått en avprofesjonalisering av legeyrket, slik noen mener var nødvendig?

Anbefalte artikler